Afgelopen week stond in het teken van passen en meten en tot slot een kers op de taart.

Stedenbouwkundige inpassing sportcomplex Valkenhuizen ArnhemVoor het sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem hebben wij, samen met de stedenbouwkundige van gemeente Arnhem, gekeken naar de stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe zwembad. Naast het zwembad is ook gekeken naar, hoe om te gaan met het nieuw te bouwen kantoor, de opslag-/ buitenruimte voor de groenwerkers, de doorstroming van het verkeer, parkeren en fietsenstallingen. Met het verwerken van alle gegevens komen we tot een vlekkenplan waarmee we de kaders kunnen aangeven voor het toekomstige ontwerp.

beste bibliotheekAls kers op de taart is één van onze projecten, “De Chocoladefabriek” te Gouda, uitgeroepen tot de beste bibliotheek van Nederland. Wij hebben, in opdracht van gemeente Gouda, het Projectmanagement en de directievoering tijdens de realisatie uitgevoerd. De bibliotheek heeft van de bijna 20.000 uitgebrachte stemmen ruim 5.000 stemmen ontvangen. Ook de vakjury koos unaniem voor de Chocoladefabriek.

In de voormalige fabriek is sinds vorig jaar de Openbare Bibliotheek, het Streekarchief Midden-Holland en de Drukkerswerkplaats Gouda gevestigd. In het gebouw is nog veel van de oude fabriek te herkennen. In de vloer van de bibliotheek is het verhaal van de voormalige fabriek geschreven. De jury sprak uit “het concept van de Chocoladefabriek sprankelt en geeft een werkelijke nieuwe betekenis van het begrip bibliotheek en is een ideale plek voor inwoners van Gouda en voor andere bibliotheken om inspiratie op te doen”.