Onze dienstverlening

Onze dienstverlening beslaat het complete huisvestingsproces: onderzoek en advies in de definitiefase en management en begeleiding in de ontwerp-, bestek- en uitvoeringsfase. Wij hebben veel kennis en ervaring in alle gebouwsoorten (zie porfolio).

 

Huisvestingsadvies

Groei & krimp, vergrijzing, duurzaamheid. Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Door bewuste keuzes van het management, of als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om effectieve sturing op vastgoed en huisvesting. Het definiëren van kaders als kwaliteit, budget en planning. Het bepalen van de optimale locatie, samenstelling van functies en omvang. En een efficiënte projectorganisatie die past bij uw manier van werken. Ons onderzoek en advies helpt u om ervoor te zorgen dat huisvesting aangesloten blijft bij de organisatiestrategie en ruimtebehoefte. Onze kennis en ervaring op dit gebied:

  • Variantenstudie;
  • Investeringskostenraming;
  • Exploitatiekostenraming;
  • Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch);
  • Inrichten efficiënte projectorganisatie;
  • Opstellen project beheersplan;
  • Selectie- en aanbestedingsprocedures (Nationaal en Europees).

 

Bouwmanagement

Een bouwproject bestaat uit het vertalen van een idee (i-D) in een ontwerp (2D) dat wordt gerealiseerd (3D/BIM). Hierbij zijn een groot aantal partijen betrokken. Opdrachtgever, architect, constructeur, installatie-adviseurs, aannemers, installateurs, onderaannemers en overheden, allen met eigen expertise, eigen taalgebruik, eigen opvattingen en eigen belangen. 

Als bouwmanager zijn wij de verbindende schakel. Wij functioneren als vertaler en stemmen de verschillende expertises op elkaar af. We houden de financiering in het oog en brengen risico’s in kaart. Zo zorgen we ervoor dat op het juiste moment de juiste beslissing genomen wordt. Dat alle partijen in de juiste richting bewegen: naar het doel van de Opdrachtgever. Dit alles doen wij binnen de projectorganisatie die bij de opdrachtgever past.

Wij hebben ruime ervaring met deze processen.

Onder onze begeleiding zijn onder andere scholen, sporthallen, zwembaden, bibliotheken, woningen, kantoren en verzorgingshuizen ontworpen en gerealiseerd.