Categorie: Nieuws

Nieuws op Woensdag! Sportend kind onbetaalbaar!

Steeds meer ouders doen beroep op Jeugdsportfonds Een groeiend aantal Nederlanders kan sportclubs voor hun kinderen niet meer betalen. Afgelopen jaar moesten ruim 42.000 kinderen financieel worden geholpen om te kunnen sporten, bijna een kwart meer dan in 2014. „De stijging ligt in lijn met eerdere jaren”, zegt Jeanette Jongejans van het Jeugdsportfonds, dat sportkansen […]

Meer lezen
Nieuws op woensdag! Sport geliefde bezuiniging

Veel gemeenten bezuinigen vanaf dit jaar op sport. Per inwoner gaat het om drie tot vijf euro. Het aanpassen van tarieven, het verhogen van de bezettingsgraad, andere beheervormen en versobering van onderhoud worden veelal door gemeenten ingezet om de bezuinigingen te realiseren. Gemiddeld geven gemeenten dit jaar 62 euro per inwoner aan sport uit. Gemeenten […]

Meer lezen
Nieuws op woensdag! Historisch klimaatverdrag

Historisch klimaatverdrag verandert de bouwwereld Het klimaatverdrag van Parijs zorgt ervoor dat Nederland het klimaatbeleid aanzienlijk moet versnellen. Vooral in de gebouwde omgeving is nog heel veel te doen. Energiebeleid en grondstoffenbeleid zijn de twee belangrijkste terreinen waarmee de bouw te maken krijgt. Doordat op het laatst de doelstelling van het verdrag nog is aangescherpt […]

Meer lezen

In de laatste maand van dit jaar is er een mooie samenwerking ontstaan met Sportservice Noord-Brabant. De samenwerking houdt in dat wij onze expertise beschikbaar stellen ten behoeve van de Brabantse sport- en beweegsector door middel van een (beperkt) aantal adviesuren per jaar. Deze adviesuren worden in overleg ingezet bij de behandeling van relevante/eerstelijns adviesaanvragen […]

Meer lezen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het besluit genomen om niet verder door te gaan met het wijzigingsbesluit Bhvbz. Er is besloten om de geactualiseerde voorschriften voor badinrichtingen op te nemen in een zogeheten Aanpassingsbesluit van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Het BAL is een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Omgevingswet. […]

Meer lezen

Duurzaamheid vraagt nieuwe doordenking  ‘Ze zijn om zeep’. Dat werd gezegd van expedities die zeep gingen halen, maar vanwege piraterij niet terugkwamen. Als mensen zich afvroegen waar ze bleven, zei men: ‘ze zijn om zeep’. Dat kun je ook zeggen van veel bouwinitiatieven, die met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan. Ze zijn op weg […]

Meer lezen

Corrosieproblematiek rondom RVS-ophangsystemen in de zwembadatmosfeer Binnen diverse gremia is gediscussieerd over de corrosieproblematiek van roestvast stalen (RVS) ophangsystemen in zwembadatmosfeer (de lucht boven het zwembadwater). Dit vanwege de kans op schade en persoonlijk letsel als ophangsystemen bezwijken. Deze discussies zijn overwegend technisch inhoudelijk van aard en richten zich op het begrijpen van deze specifieke […]

Meer lezen

Sportaanbieders houden de Nederlandse sporteconomie op de been Sportverenigingen, sportaccommodaties, fitnesscentra en overkoepelende sportorganisaties houden de Nederlandse sporteconomie op de been. Dat is één van de conclusies uit het rapport “De Nederlandse sporteconomie 2006-2012”. Het onderzoek toont daarnaast aan dat de omvang van de Nederlandse sporteconomie nagenoeg gelijk is gebleven, huishoudens gemiddeld €1.100 aan sportgoederen […]

Meer lezen