Terugblik op de week: Creatieve werkplaats sessie

De terugblik op de week staat in het teken van de afstemming van het Definitief Ontwerp tussen de Architect, de Installatie adviseur, de Constructeur en de Bouwkosten adviseur van ons project in Deventer. Allemaal hebben zij hard gewerkt om dit Definitief Ontwerp gereed te krijgen. In creatieve werkplaats sessies op locatie heeft het Engineeringsteam dit in korte tijd gepresteerd. Wat nu volgt is de gezamenlijke kruiscontrole op de geproduceerde documenten. Integraal ontwerpenMet deze controle signaleren wij afstemmingsverschillen en helpen deze oplossen. Bij de laatste inspectie van het bestaande gebouw afgelopen dinsdag kwamen we er weer achter dat het gebouw op onderdelen niet uitgevoerd was, zoals de (revisie)tekeningen doen vermoeden. Hierdoor was een door ons bedachte constructie van de aanleg van de vloerverwarming/vloerkoeling nier meer uitvoerbaar en hadden we een uitdaging voor een alternatief. Gelukkig hebben de ervaren en deskundige adviseurs uit het Engineeringsteam daarvoor een oplossing bedacht. Hiervoor moeten de documenten wel weer worden aangepast. Parallel aan dit proces hebben wij de aanbestedingsleidraad gemaakt en de aanzet gemaakt voor de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van het (installatie)werk. Daarnaast hebben we de input verzorgd om een check te kunnen maken op het beschikbare budget. Lopende het proces van het Definitief Ontwerp is de planning gevolgd en bijgesteld, wanneer het proces dit vereiste. Alle informatie die is verkregen wordt verwerkt in het Beslisdocument. Dit document wordt voorzien van de nodige aanbevelingen op basis waarvan onze Opdrachtgever in staat gesteld wordt om besluiten ten nemen ten aanzien van het Definitief Ontwerp. Eind september verwachten wij te mogen starten met de volgende fase.