Ons bedrijf doet, in opdracht van de Provincie Noord Brabant namens Wood & Appels, het Bouwmanagement tijdens de renovatie en herbestemming van de monumentale gebouwen van de Leerfabriek KVL in Oisterwijk.

‘Lider zespolu’

Wanneer ik op het dak van de Leerfabriek in Oisterwijk verschijn, zetten de Polen snel hun helm op, want daar is die strenge meneer (ik!) weer. Als ik informeer naar de valbeveiliging wordt ik schouderophalend begroet en doorverwezen naar de ‘lider zespolu’, de ploegbaas.

Gastarbeid en bouwmanagementTerug gekeerd op de begane grond hoor ik de ploegbaas van de vlechter in het Turks zijn mannen commanderen om vooral haast te maken, want de klus moet vandaag klaar. Alle mannen puffen in de hitte, maar hun doorzettingsvermogen en de kwaliteit van het geleverde werk is erg goed.

Veel collega’s hoor ik zeggen, “waarom spreken die mensen niet gewoon Nederlands. Dat maakt het voor iedereen simpeler". Ik probeer uit te leggen dat het zo simpel niet is. De Nederlandse taal zit ingewikkeld in elkaar. Misschien dat onderwijshervormers en taal-atleten daar eens meer aandacht aan kunnen besteden.

Een voorbeeld:

Vergrotende en overtreffende trap van ‘oud’ is ‘ouder’ en ‘oudst’.

babyvoeten omvouwen door de handen van de ouders in de vorm van een hartAls een verliefd stel, meestal jongvolwassenen, een kind krijgen zijn ze op slag ‘ouder’. Alsof ze eerder al oud waren…. Wanneer ze nogmaals een kind krijgen wordt er gesproken over ‘jongste’ en ‘oudste’, terwijl de ouders ‘ouder’ blijven…. Het eerstgeboren kind is jonger dan de ouders, maar wordt toch ‘oudste’ genoemd, terwijl het kind nooit oud of zelfs maar ouder is geweest…. Ik hoop dat de lezer het nog kan volgen.

Communiceren in de Nederlandse taal is voor een anderstaligen niet echt simpel. Communicatie is op zich al een moeilijk fenomeen. Het maken van afspraken tussen gelijktaligen is al een lastige aangelegenheid in verband met mogelijke interpretaties, laat staan tussen anderstaligen. Misschien dat we daarmee rekening kunnen houden in onze communicatie met de anderstaligen. 

Laten we vooral verifiëren of een en ander goed is begrepen, in plaats van harder gaan praten…. 

Wat ik vraag is of we zeker weten dat we elkaar goed begrijpen, want dat lost veel van onze problemen op.