De Bibliotheek Schiedam heeft in juni vol trots de deuren van de nieuwe Bibliotheek locatie De Korenbeurs geopend. Vele enthousiaste reacties over het mooie en bijzondere eindresultaat van de nieuwe vestiging van de Bibliotheek Schiedam.

Van der Meijs Bouwmanagement & Advies heeft van de Bibliotheek Schiedam een tevredenheidsverklaring mogen ontvangen voor de gedane werkzaamheden. De werkzaamheden tijdens de ontwerpfase varieerden van het toezien op het ontwerp door het ontwerpteam als inpassing van het bestaande gebouw De Korenbeurs en het creëren van flexibiliteit in het projectproces ten behoeve van het uitgestelde besluitvorming voor directieleveringen door de opdrachtgever. Daarnaast de ondersteuning in het kader van de (nationale) aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden en het verzorgen van de benodigde vergunningen, beschikkingen en toestemmingen.

Tijdens de uitvoeringsfase bestonden de werkzaamheden uit het voeren van directie over de realisatie van de aanbestedingsdocumenten door uitvoerende partijen voor de inpassing van de Bibliotheek in het bestaande gebouw De Korenbeurs. Daarnaast hebben wij ten behoeven van de exploitatie van de Bibliotheek een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld.Tevreden