ApprovedHet Beslisdocument van het Voorontwerp voor de Leeuwenbrug in Deventer is ingediend en akkoord bevonden.

Het Beslisdocument is een document dat wij, als manager van het project, voor onze Opdrachtgever aan het einde van elke fase (Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp, Aanbestedingsfase, Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering – oplevering) produceren. In dit document wordt een (verschil)analyse gemaakt van de inputdocumenten aan het begin van de fase met de outputdocumenten aan het einde van de fase. De analyse wordt uitgevoerd op basis van de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. In het Beslisdocument wordt op deze manier een helder overzicht gegeven aan de Opdrachtgever wat er in de betreffende fase is gebeurd. De analyse wordt aangevuld met aanbevelingen en een advies ten aanzien van de besluitvorming. Positieve besluitvorming zet het sein op groen om de volgende fase te starten. De outputdocumenten worden inputdocumenten voor de volgende fase…

Op deze manier leggen wij, samen met ons projectteam, elke fase, verantwoording af aan onze Opdrachtgever, met betrekking tot onze dienstverlening.