Vorige week is de Startvergadering geweest en zijn we begonnen met engineering van de revitalisatie van het kantorenpand ‘De Leeuwenbrug’ in Deventer. Het pand heeft een oppervlakte van circa 10.000 m2. De doelstelling van de revitalisatie is om het gebouw technisch ,functioneel, esthetisch en commercieel zodanig aan te passen dat het gebouw voldoet aan alle eisen die de markt stelt en het gebouw zich kan kwalificeren als beste gebouw van de stad.

u