De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar voor het eerst weer groeien na zes jaren van krimp. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in een donderdag verschenen rapport.

 

De totale werkgelegenheid zal in 2015 toenemen met zo’n vijfduizend voltijdbanen, aldus het EIB. Daarna vindt een versnelling plaats. De komende zes jaar komen er bijna zestigduizend banen bij. Tijdens de crisis zijn er ongeveer 85.000 verdwenen.

De bouw liet ook vorig jaar al wat herstel zien. Zo namen de vergunningen en verkopen toe en zaten de orderportefeuilles in de lift. Alleen de nieuwbouw van woningen nam nog af met 8 procent.

In totaal nam de bouwproductie, dankzij de groei van de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw, toe met 1 procent.

Nieuwbouwproductie

Voor dit jaar wordt een plus van 3 procent voorzien en zal de nieuwbouwproductie van woningen toenemen met ruim 11 procent.

“De groei moet wel worden bezien in het licht van de uitzonderlijk lage niveaus  die inmiddels zijn bereikt”, aldus het EIB. Werden er voor de crisis nog 80.000 woningen per jaar opgeleverd, in 2014 waren dit er nog maar zo’n 45.000.

Renovatie

Vooral in het segment onderhoud en renovatie in de woningbouw gaat het nog minder goed. Hier bedraagt de groei dit jaar 1,5 procent, mede doordat het verlaagde btw-tarief van 6 procent halverwege dit jaar afloopt. Pas na 2016 zal deze ”negatieve impuls” wegebben.

In de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw (gww) is de groei de komende jaren respectievelijk 2 en 1,5 procent. Het herstel in de utiliteitsbouw wordt gedrukt door de hoge leegstand van kantoren en winkelpanden, terwijl de gww last heeft van dalende investeringen in infrastructuur en onderhoud.

De toename van de werkgelegenheid komt in eerste instantie vooral ten goede aan tijdelijke werknemers, later wordt ook een stevige groei van reguliere werkgelegenheid verwacht.