In de laatste maand van dit jaar is er een mooie samenwerking ontstaan met Sportservice Noord-Brabant.

ondertekening samenwerking Sportservice Noord-BrabantDe samenwerking houdt in dat wij onze expertise beschikbaar stellen ten behoeve van de Brabantse sport- en beweegsector door middel van een (beperkt) aantal adviesuren per jaar. Deze adviesuren worden in overleg ingezet bij de behandeling van relevante/eerstelijns adviesaanvragen binnen de Brabantse sport- en beweegsectoren.

De expertise die wij kunnen bieden loopt uiteen van Consultancy, het opstellen van bijvoorbeeld een Programma van Eisen, tot de begeleiding van het ontwerp, de uitvoering en nazorg en alle regels die daaraan verbonden zijn voor diverse (overdekte) sportaccommodaties.

Dit alles doen wij onder het mom van ‘Kennis delen’, wat een van onze kernwaarden is!

ondertekening samenwerking Sportservice Noord-Brabant