S.W.O.T staat voor ‘Simply Waste Of Time’.

Ga vreemdAfgelopen week heeft de bijeenkomst voor het YPN-VSG Zuid (Young Professional Network van de Vereniging Sport en Gemeente rayon Zuid) plaats gevonden in het SX gebouw in Eindhoven. Deze netwerk bijeenkomst had als thema ‘Hoe kun je vreemdgaan en veranderen, om zo nog beter te kunnen verenigen?’ Het verbreden van de horizon van bedrijf of verenigingen kan eigenlijk niet zonder een gezond stuk verandering, waarbij zelfs een beetje vreemdgaan in dit geval beloond kan worden. Daarbij is de vraag welke waarde jij aan een bedrijf of vereniging kunt toevoegen. Dat doe je door te ‘Painstormen’ in plaats van te ‘Brainstormen’, door je als bedrijf of vereniging een spiegel voor te houden, door de pijnpunten te vinden en van daaruit  de oplossing.
Maak vooral geen SWOT analyse, want dit staat voor ‘Simply Waste Of Time’.