Veel gemeenten bezuinigen vanaf dit jaar op sport. Per inwoner gaat het om drie tot vijf euro.

Het aanpassen van tarieven, het verhogen van de bezettingsgraad, andere beheervormen en versobering van onderhoud worden veelal door gemeenten ingezet om de bezuinigingen te realiseren. Gemiddeld geven gemeenten dit jaar 62 euro per inwoner aan sport uit.

Daphne Schippers als overwinnaarGemeenten die sport(accommodaties) zelf exploiteren, zijn daar jaarlijks bijna 27 euro per inwoner aan kwijt. De uitgaven voor de externe exploitatie liggen op 10 euro per inwoner. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Gemeentelijke uitgaven aan sport’ (2010-2015) dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door het Mulier Instituut. De onderzoekers hebben voor hun onderzoek de begrotingen en jaarverslagen van gemeenten van onder de loep genomen.

Minder onderhoud
Gemeenten die sportaccommodaties (nog) in eigen beheer hebben, proberen via het uitbesteden van exploitatie en beheer van sportaccommodaties de bezuinigingstaakstelling op de sportbegroting te realiseren. Dat doen zij onder meer door marktpartijen of stichtingen exploitatiesubsidies te geven. Diverse gemeenten verlagen de subsidie aan sportverenigingen. Andere gemeenten beknibbelen op onderhoud. Sommigen van hen laten dat, in ruil voor minder huur, over aan de sportverenigingen. Andere gemeenten stellen onderhoud uit of stoppen er mee, zoals in Barneveld. Venlo bezuinigt al jaren flink op onderhoud. De gebruiker moet zich met minder tevreden stellen, vindt Venlo. Ook gemeente Schiedam meldt dat onderhoudsactiviteiten aan sportaccommodaties zijn herbezien of uitgesteld, aldus de onderzoekers.

Privatiseren
Sportaccommodaties zijn al lang niet meer alleen in beheer van de gemeente. Zwembaden, sporthallen en zelfs sportcomplexen worden meer en meer beheerd door marktpartijen, stichtingen en sportverenigingen, concluderen de onderzoekers. ‘De verantwoordelijkheid voor sport en beweegvoorzieningen ligt mede bij de sportaanbieders’, beargumenteerd de gemeente Súdwest-Fryslân haar keuze in haar jaarverslag. De gemeente zet in op het privatiseren van sportgebouwen, en bij de aanleg van bijvoorbeeld een kunstgrasveld moet de sportvereniging zelf een kwart van de kosten ophoesten. Verder wordt de gemeentelijke bemoeienis met onder andere kleed- en clubgebouwen en overige opstallen op sportcomplexen beëindigd en aan de gebruikers overgedragen.

Exploitatiekosten
De gemiddelde investeringen voor sport(accommodaties) zijn tussen 2010 tot 2012 toegenomen tot ruim 23 euro, zo blijkt uit het onderzoek. In 2013 en 2014 bleef dat op min of meer hetzelfde niveau. De kosten voor de exploitatie in eigen beheer bedroegen vorig jaar bijna 27 euro per inwoner. De exploitatiekosten namen vooral vanaf 2012 op 2013 toe. De uitgaven voor de externe exploitatie liggen op 10 euro per inwoner. Vanaf 2011 groeien deze kosten jaarlijks een beetje.

Bron: Binnenlands Bestuur