Nieuws op woensdag: Wij gaan naar het landelijke VSG congres in Amersfoort.

Het nieuws staat in het teken van het landelijke VSG congres dat op 23 en 24 september 2015 wordt gehouden.

nieuws Het thema:
Heel Holland kantelt! De sportsector ook?
Veranderende verhoudingen tussen gemeente en sport.

Nederland verandert op vele terreinen. Populaire begrippen symboliseren deze brede transitie, vernieuwing of kanteling. Nederland hervormt van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Wat betekent deze hervorming voor de sport en de manier waarop gemeenten de sport ondersteunen? Houdt de sportsector zich staande of kantelt zij ook?

PROGRAMMA
Het inspirerende programma van het tweedaagse congres staat boordevol met inhoud, ontmoeting en ontspanning. In plenaire en parallelle sessies geven toonaangevende sprekers van internationale en nationale allure antwoord op de vraag hoe we samen kunnen bouwen aan een vitale en duurzame sportsector binnen de kaders van de nieuwe samenleving. Een samenleving waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een aantrekkelijk en betaalbaar sportaanbod, een toegankelijke sportinfrastructuur en een actieve en gezonde leefstijl.