‘Behoefte nieuwbouw onderschat’

De behoefte aan nieuwe woningen in Nederland wordt onderschat. De stroom vluchtelingen en vooral de effecten van vergrijzing en langer thuis wonen gaan de komende decennia de druk op de woningmarkt sterker opvoeren dan menigeen denkt.

Dat zegt Nico Rietdijk, directeur van de Nederlandse vereniging van ontwikkelende bouwbedrijven NVB. Nederland moet zich volgens hem niet verkijken op de behoefte. Vooral provincies zullen waakzaam moeten zijn en tijdig genoeg woningbouwlocaties in, maar ook buiten de steden moeten aanwijzen.

behoefte nieuwe woningen onderschatDe huidige bevolkingsprognoses houden volgens Rietdijk geen rekening met de jongste migratiestromen en het steeds ouder worden van mensen. In het verleden zaten demografen ook regelmatig mis. De huidige bevolkingsprognose voor 2040 ligt bijvoorbeeld één miljoen inwoners hoger dan de prognose van tien jaar geleden. “Wat is de garantie dat de huidige generatie demografen wel goed voorspelt”, vraagt Rietdijk zich af.

Volgens de NVB-directeur gaan er in vakkringen in de geneeskunde steeds meer stemmen op dat de mensen nog ouder worden dan we nu denken. “Luister naar het verhaal van Clemens van Blitterswijk, hoogleraar regeneratieve geneeskunde. Hij acht het mogelijk dat we zijn aangeland bij een van de laatste generaties waarvoor doodgaan geen keuze is. Stel dat we 130 worden, zoiets heeft toch consequenties voor de huisvesting.” NVB heeft Rigo recent opdracht gegeven onderzoek te doen naar de precieze invloed van vergrijzing, migratie en technologie op de woningbehoefte.

De migratiestroom die de afgelopen maanden fors groeide, baart Rietdijk zorgen. “Dat kwam als een duveltje uit een doosje. Voor je het weet loopt het spaak en ontstaan er gigantische woningtekorten. Door het migrantenvraagstuk moet je al gauw minimaal zevenduizend woningen per jaar bijbouwen.”

Los van de migratie en de vergrijzing knelt de vraag naar nieuwe koopwoningen nu al in de Randstad. Het aandeel verkochte nieuwbouwwoningen in de Randstad is in tien jaar tijd van 53 procent naar 50 procent gezakt. Dat wordt volgens Rietdijk veroorzaakt door een tekort aan bouwlocaties. “Dat wordt zwaar onderschat.”

Met binnenstedelijk bouwen kan een groot deel van de woningvraag worden ingevuld. Maar ook het “weiland” kan niet helemaal aan bebouwing ontkomen. “Dan klinkt het alsof je platte projecten doet. Zo is het natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat provincies en gemeenten nu al buiten de stad naar nieuwe woningbouwlocaties moeten zoeken. Over drie tot vijf jaar moet je daar gaan bouwen. Voor je het weet ontstaan anders weer fikse tekorten.”

Bron: Cobouw