Starter negeert risico’s pensioen

Starters op de arbeidsmarkt hebben geen enkel oopensioen2g voor de risico´s van hun pensioenvoorziening. Dat blijkt uit onder-zoek van Motivaction.
Iets meer dan de helft (51%) van alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt tussen 21 en 34 jaar heeft niet nagedacht over hun inkomsten of uitgaven na hun pensionering. Pas als ze ouder worden en er veel minder kansen zijn om hun pensioen nog te verbeteren, gaan ze er over nadenken.
Een nieuwe campagne, Pensioen Aan, moet jongeren bewuster maken. De vraag bij welk pensioenfonds ze zijn aangesloten, of ze eventueel een partnerpensioen hebben, wat de gevolgen van trouwen, van baan veranderen en an andere grote stappen in het leven voor hun pensioen kunnen zijn, weten de meeste starters niet te beantwoorden.
”We willen hen wakker schudden”, aldus Karlein Bijlsma namens pensioenuitvoerder PGGM, dat naast APG, MN en Syntrus Achmea de campagne is gestart.
Naast voorlichting aan starters op de arbeidsmarkt, richt Pensioen Aan zich ook op werkgevers om hen te stimuleren al tijdens contractbesprekingen het pensioen duidelijker op de agenda te zetten.

bron: De Telegraaf