1,8 miljoen m² kantoren getransformeerd

De afgelopen vijf jaar is 1,8 miljoen vierkante meter aan Nederlandse kantoren getransformeerd en 0,5 miljoen vierkante meter gesloopt, zo blijkt uit onderzoek van JLL. Het onderzoek van JLL toont aan dat er kansen zijn voor marktpartijen die worden geconfronteerd met leegstand binnen hun portefeuille.

De Nederlandse kantorenmarkt wordt medio 2015 geconfronteerd met circa 7,1 miljoen vierkante meter kantorenaanbod. Van deze kantoren wordt bijna een derde (2,2 miljoen vierkante meter) al langer dan vijf jaar aangeboden. Dit komt mede doordat het aanbod niet goed aansluit op het type kantoren dat de markt vraagt. Daarnaast is de vraag naar kantoorruimte van gemiddeld 2 miljoen vierkante meter  in de periode voor de financiële crisis gedaald naar net boven de 1 miljoen vierkante meter in de jaren 2012 – 2014.Uit het rapport van JLL blijkt dat transformatie mogelijk kansen biedt. Door de samenwerking tussen marktpartijen en de lokale overheden worden steeds meer transformatie- en sloopkansen benut. Zo is er in de afgelopen vijf jaar ruim 1,8 miljoen viierkante meter kantoorruimte getransformeerd. Slechts 18,3 procent (330.000 m²) hiervan gebeurde in de kleine steden.Door de transformatiemogelijkheden in vooral de grote steden is de restwaarde hier gestegen van 600 euro per m² naar 700 euro- per m². In de kleine steden daalde de restwaarde naar een niveau van 400 euro per m², nog ver boven de grondwaarde welke doorgaans 200 tot 250 euro per m² betreft. Het enkel slopen van kantorenvastgoed binnen de kleine steden heeft geen voordeel voor de eigenaren, daarom kiezen zij ervoor hun panden leeg te laten staan en te wachten op een mogelijke gebruiker.
‘Leegstaande panden hebben een negatieve impact op het leefklimaat en de bedrijvigheid. Voornamelijk in de kleinere gemeenten is dit een probleem, omdat daar de leegstaande panden minder snel worden getransformeerd of gesloopt,’ zegt Timo van den Noort, Research Consultant van JLL Nederland. “Dit komt enerzijds doordat er binnen kleine steden minder vraag is naar bijvoorbeeld woningen en hotels. Anderzijds voldoet de ligging of de kwaliteit van het kantoorvastgoed niet aan de wensen van de markt.”Desalniettemin worden er wel steeds meer leegstaande kantoren gesloopt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De afgelopen vijf jaar is al 0,5 miljoen m² aan kantoorruimte gesloopt, waarvan 165.000 m² in de kleine steden. “Wanneer marktpartijen en de lokale overheden nog pro-actiever, innovatiever en intensiever met elkaar samenwerken, kunnen ook hier kansen worden benut. Hierbij is naast het financiële belang ook het maatschappelijke belang, zoals een prettige woon- en werkomgeving, van grote waarde,” aldus van den Noort.
Bron: Vastgoedmarkt