Exclusieve samenwerking Breet Consultancy en van der Meijs Bouwmanagement & Advies

 

logo_Breet Consultancy exclusieve samenwerking                                                 

Rob Breet en Joep van der Meijs werken al vele jaren in projecten met elkaar samen, daar waar bouwmanagement en techniek elkaar raken. Het is gebleken dat beiden “dezelfde bloedgroep” bezitten in de benadering en aanpak van de projecten. Hierbij staat steeds het eindresultaat voorop, waarbij geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit. De tevredenheid van onze opdrachtgevers heeft geleid tot het besluit een verregaande samenwerking aan te gaan.

 

Wat is het doel:

Deze samenwerking komt tot stand omdat de twee bedrijven op dit moment complementair aan elkaar werken en zij de dienstverlening meer willen integreren. Hierbij is het van belang om één aanspreekpunt te hebben voor de volledige breedte van onze dienstverlening. Immers, de contactlijnen en de responstijden zijn dan korter en alle kennis is direct beschikbaar.

Wat zijn de specialismen van beide bedrijven:

De dienstverlening van Breet Consultancy bv begeeft zich voornamelijk op het vlak van:

 • Ontwerp en advisering van waterbehandelingsinstallaties voor zwembaden en dierentuinen
 • Het doen van aanbevelingen voor het besparen van primaire energiedragers in sportaccommodaties;
 • Het voeren van projectmanagement (namens de opdrachtgever) tijdens de bouwfase van de realisatie van complexe installaties;
 • Het geven van workshops voor technisch personeel van sport– en zwemaccommodaties “hoe om te gaan met het beheer van technische installaties” met als doel de optimalisatie van de technische bedrijfsvoering;
 • Het beoordelen van technische installaties en accommodaties in zwembaden in relatie tot de wetgeving WHVBZ;
 • Het voeren van (technisch) interim-management van sportaccommodaties;
 • Het opstellen van Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en het uitvoeren van 0-metingen;

Van der Meijs Bouwmanagement & Advies bv ondersteunt gemeentelijke en zorgorganisaties bij de verschillende keuzes voor de renovatie en nieuwbouw van overdekte sportaccommodaties, voornamelijk zwembaden. Haar dienstverlening richt zich op:

 • Vertaling van vraag en aanbod naar een passende maatschappelijke (sport)huisvesting;
 • Onderzoek en advies;
 • Opstellen van Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch);
 • Opstellen van investerings- en exploitatieramingen;
 • Ondersteuning bij de aanbestedingsstrategie (DBFMO);
 • Opstellen van de Aanbestedingsdocumenten;
 • Het projectmanagement, namens de opdrachtgever, van het ontwerp en de uitvoering;
 • Interim-management.

Met deze samenwerking is diepgaande kennisuitwisseling beoogd, waarvoor partijen bereid zijn te investeren. De bestaande netwerken worden gekoppeld waardoor een sterkere marktpositie wordt verkregen.

Wat zijn uw voordelen van deze samenwerking:

 • Verbreding van onze dienstverlening aan onze opdrachtgevers (one-stop-shopping);
 • Verdieping van onze kennis van maatschappelijk vastgoed;
 • Brede benadering vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie- en nazorgfase;
 • Resultaatoptimalisatie door onze brede kennis vanaf de start van het project in te zetten waarmee de voorbereidingstijd wordt beperkt (Tijd = Geld);
 • Direct contact met onze specialisten;
 • Gespreide geografische ligging, waardoor optimalisatie van reistijden- en kosten mogelijk is;
 • Vraagbaak voor management- en technische ondersteuning tijdens de exploitatie;

De samenwerking richt zich op het verbreden en in stand houden van een langjarige relatie met onze opdrachtgevers. Ons devies is: vroegtijdig investeren in efficiënt advies en management, borgt de kwaliteit en het rendement’.