Transformatie Clematislaan Gouda

Beschrijving

De transformatie van het gebouw van het voormalige Driestar College begint aardig vorm te krijgen.

Het laagbouwgedeelte van het huidige gebouw wordt vervangen door een gespecialiseerd kinderdagcentrum (KDC) van Stichting Gemiva voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke handicap of meervoudige beperkingen. De bestaande hoogbouw wordt voor Stichting Klasse getransformeerd in een school voor Speciaal (voortgezet) onderwijs voor ‘zeer moeilijk lerende kinderen’.

Tevens wordt een therapiezwembad toegevoegd aan de functies

 

Stichting Klasse maakt inspirerend, openbaar basisonderwijs mogelijk. Dit doen ze met een open blik naar elkaar en de wereld. Stichting Klasse heeft zeventien locaties, waar 350 medewerkers onderwijs verzorgen aan meer dan 2.700 leerlingen. De scholen hebben ieder een eigen gezicht. Zij onderscheiden zich in onderwijsconcept (Jenaplan, Dalton), in profiel (verhalen, podiumkunsten) en in aanbod (meer-en hoogbegaafdenonderwijs, onderwijs voor anderstaligen).

 

Stichting Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die -tijdelijk of langdurig- ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. Per 31 december 2017 staan 4.800 mensen ingeschreven als cliënt van de Stichting Gemiva-SVG Groep: 1.460 van hen wonen in een woonlocatie, 4.500 kinderen en volwassen maken gebruik van mogelijkheden voor dagbesteding of ambulante zorg. Stichting Gemiva-SVG Groep draagt bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die zij ondersteunen.

 

Het zorg-/onderwijsgebouw wordt zorgvuldig ingepast in de beschermde omgeving aan de hand van het ontwerp van KOW Architecten

Afbeeldingen: © KOW Architecten

Projectkenmerken
 • Bruto vloeroppervlak gebouw: +/- 5.800 m2
 • Terreinoppervlak: +/- 6.500 m2
 • 10 groepsruimten met werk- en verschoonruimten;
 • 1 tienergroep met werk- en verschoonruimten;
 • 6 groepsruimten SO;
 • 10 groepsruimten VSO;
 • Speel-o-theek;
 • Verschillende praktijkruimten;
 • Motoriekruimte met bergingen;
 • Gymzaal met bergingen;
 • Therapie zwembad met kleedgelegenheid;
 • Verschillende ondersteunende behandel- en praktijkruimten;
 • Opdrachtgever: Stichting Klasse en Stichting Gemiva-SVG Groep;
 • Opdrachtnemer: Van der Meijs Bouwmanagement & Advies;
 • Contactpersoon Opdrachtnemer: De heer J. van der Meijs en Mevrouw T. Swanenberg;
 • Datum start werkzaamheden: december 2017;
 • Datum beëindiging opdracht: naar verwachting september 2020;
 • Contractwaarde: circa € 10.000.000, – exclusief btw.
Onze werkzaamheden
 • Het verifieren van de uitgangspunten van het Voorlopig Ontwerp;
 • Bepalen van de projectkaders voor de Ontwerpfase;
 • Aanbesteding van de Adviseurs;
 • Begeleiden van het Ontwerpteam;
 • Adviseren in alle zaken aan de Stuurgroep
 • Het mede bepalen van de aanbestedingsstrategie;
 • Het ondersteunen bij de aanbesteding voor de bouwteampartner;