Colofon

Disclaimer website

Van der Meijs Bouwmanagement & Advies is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website.

Verder aanvaardt Van der Meijs Bouwmanagement & Advies geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via onze website beschikbaar is.

Op de pagina’s van onze website kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Van der Meijs Bouwmanagement & Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Disclaimer e-mail

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld  voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen. Van der Meijs Bouwmanagement & Advies B.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen. Van der Meijs Bouwmanagement & Advies B.V. is niet aansprakelijk indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan uw computer(systeem) veroorzaken.