Schiedam, Transformatie De Korenbeurs

Beschrijving

De Bibliotheek in Schiedam is verhuisd naar ‘De Korenbeurs’, eveneens in Schiedam.

De Korenbeurs is een monumentale pand uit 1792, is getransformeerd naar een Stadsbibliotheek.

Hiervoor is in een zéér snelle tijd een verbouwing doorgevoerd.

De Korenbeurs is een monumentaal bouwwerk op een rechthoekige plattegrond, bestaande uit vier vleugels rondom een later overdekte binnenplaats. De middenrisalieten van de voor- en achtergevels zijn bekleed met zandsteen en pilasterordonnanties. Boven de risaliet van de voorgevel is een gebeeldhouwd fronton. Het gebouw is voorzien van een sierlijke houten klokkentoren.

In het atrium is voor de bibliotheek een spectaculaire binnentuin gecreëerd met grote bomen en planten. De tuin refereert naar de oranjerieën van de 19e eeuw.

Het ontwerp is van Hanrath Architect.

Foto’s: © Jimke Joling Fotografie

Projectkenmerken

Bruto vloeroppervlak gebouw: 1.450 m2 (kelder, begane grond en 1e verdieping).

Faciliteiten:

  • Horecavoorziening
  • Papieren bibliotheekkasten
  • Zelfstudieplekken
  • 2 cursus- en vergaderruimten
  • 1 activiteitenruimte
  • Lift.

Opdrachtgever: Stichting Bibliotheek Schiedam

Opdrachtnemer: VAN DER MEIJS Bouwmanagement & Advies

Contactpersoon Opdrachtnemer: De heer J. van der Meijs

Datum start (voorbereiding) werkzaamheden: april 2014

Datum beëindiging opdracht: april 2015

Contractwaarde: circa € 1.000.000, –

Onze werkzaamheden

De opdracht omvat alle noodzakelijke werkzaamheden in het belang van de Stichting Bibliotheek Schiedam en de verantwoordelijkheid om, als gedelegeerd opdrachtgever, er zorg voor te dragen dat contractpartijen hun verplichtingen uit de overeenkomst nakomen.