Nieuwbouw sportaccommodatie Den Donk

Beschrijving

De nieuwe sportaccommodatie, die op een voormalig voetbalveld is gesitueerd, wordt het bruisende middelpunt van het nieuwe stedenbouwkundig plan ‘het sportpark’ van de gemeente Oisterwijk.

De sportaccommodatie is een sociale ontmoetingsplek voor de sporters en bewoners van Oisterwijk en bestaand uit:

 • een wedstrijd-/doelgroepenbad van 15,4 x 25 meter met een beweegbare bodem en deels een diepte van 2.8 meter;
 • een multifunctionele sporthal van 28 x 48 meter;
 • een verbindende horeca met een huiselijke sfeer.

De volledige sportaccommodatie wordt voorzien van een ITS keurmerk, zo is de hele sportaccommodatie geschikt voor een breed spectrum aan gebruikers/bezoekers.

De sportaccommodatie past mooi in de omgeving vanwege de transparante plint en de groene taluds. Tevens is het een zeer duurzame ‘all electric’ sportaccommodatie.

Het ontwerp van het sportcomplex is van Slangen + Koenis Architecten.

De verantwoordelijkheid van ontwerp en realisatie berust bij Van der Horst Aannemers en Van Dorp installaties.

Van der Meijs Bouwmanagement & Advies kijkt terug op een geslaagde aanbesteding op basis van UAV-gc voor Design, Build en Maintain (DBM) en een succesvolle uitvoering. In het 4e kwartaal van 2019 wordt het nieuwe complex opgeleverd, inclusief 25 jaar onderhoud.

Vergelijk de impressie (video) van de aanbieding met het resultaat hieronder.

Foto’s: © Jimke Joling Fotografie

Projectkenmerken
 • Bruto vloeroppervlak gebouw: +/- 5.000 m2;

 • Terreinoppervlak: +/- 6.180 m2;

 • Wedstrijd-/Doelgroepenbassin: 15,4 x 25 meter;

 • Sporthal: 28 x 48 meter;

 • All Electric;

 • Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk;

 • Opdrachtnemer: Van der Meijs Bouwmanagement & Advies;

 • Contactpersoon Opdrachtnemer: De heer J. van der Meijs en Mevrouw T. Swanenberg;

 • Datum start werkzaamheden: juni 2016;

 • Datum beëindiging opdracht: oktober 2019;

 • Contractwaarde: circa € 8.500.000, -.

Onze werkzaamheden
 • Het opstellen van een Ruimtelijk, Functioneel en Technische Prestatiespecificatie;
 • Het mede bepalen van de aanbestedingsstrategie;
 • Het opstellen van aanbestedingsdocumten van de Design, Build en Maintain aanbesteding;
 • De gemeente ondersteunen tijdens de aanbestedingsprocedure;
 • Het adviseren van de gemeente tijdens alle ontwerpfasen;
 • Het adviseren van de gemeente tijdens de realisatie.