Nieuwbouw zwembad Valkenhuizen

Beschrijving

Sportcomplex Valkenhuizen is hèt nieuwe breedtesport centrum van Oost Nederland.

Door een nieuw zwembad aan de bestaande sporthallen te bouwen is het gehele complex integraal bereikbaar via een centrale entree.

Het nieuwe zwembad bestaat uit :

 • een wedstrijd van 15,4 x 25 meter gedeeltelijk voorzien van een beweegbare bodem; 
 • een doelgroepen-/instructiebassin van 10 x 20 meter geheel voorzien van een beweegbare bodem (Tandembodem); 

Het zwembad is voorzien van een ITS keurmerk. Zo is de hele accommodatie geschikt voor een breed spectrum aan gebruikers en bezoekers.

 

De inpassing van het nieuwe zwembad op het terrein is een behoorlijke opgave. Het gehele sportcomplex blijft tijdens de realisatie in gebruik, wat een complicerende factor is voor de realisering. Daar waar het nieuwe zwembad aansluit op het bestaande sportcomplex zijn ingrepen nodig in het bestaande sportcomplex ten behoeve van de constructie en de aansluiting van de integrale logistiek.

Het zwembad is zeer duurzaam en verbruikt geen aardgas meer (All Electric).

 

Het ontwerp is gemaaakt door Hooper Architects.

 

De Europese aanbesteding voor de uitvoerende partijen op basis van UAV heeft een vervolg gekregen door de toepassing van een zeer geslaagde Mededingingsprocedure met Onderhandeling (MMO). Dit vervolg heeft verrassend mooie resultaten opgeleverd.

Afbeelding: © Hooper Architects

Projectkenmerken
 • Bruto vloeroppervlak nieuwbouw: +/- 3.400 m2;
 • Terreinoppervlak: +/- 6.000 m2;
 • Wedstrijdbassin: 15,4 x 25 meter;
 • Doelgroepen-/instructiebassin 10 x 20 meter;
 • Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
 • Opdrachtnemer: Van der Meijs Bouwmanagement & Advies;
 • Contactpersoon Opdrachtnemer: De heer J. van der Meijs en Mevrouw T. Swanenberg;
 • Datum start werkzaamheden: juli 2016;
 • Datum beëindiging opdracht: naar verwachting oktober 2019;
 • Contractwaarde: circa € 8.300.000, – exclusief btw.
Onze werkzaamheden
 • Het opstellen van een Ruimtelijk, Functioneel en Technisch Programma van Eisen;
 • Het mede bepalen van de aanbestedingsstrategie;
 • Het begeleiden van het Ontwerpteam;
 • De gemeente ondersteunen tijdens de aanbestedingsprocedure;
 • Het adviseren van de Opdrachtgever tijdens alle ontwerpfasen.