Gouda, Transformatie Stadsbibliotheek

Beschrijving

In Gouda is de transformatie van de oude Chocoladefabriek naar stadsbibliotheek en publieksfunctie van het streekarchief voltooid. Van der Meijs Bouwmanagement & Advies heeft in dit project de rol van gedelegeerd opdrachtgever, namens de gemeente Gouda op zich genomen. Wij zijn actief geweest vanaf de ontwerpfase tot en met de realisatiefase. Vanaf 28 februari 2014 is het gebouw voor publiek toegankelijk en kunnen de bewoners van Gouda en omstreken, gebruik maken van het brede scala aan activiteiten omtrent werken en leren. Het uitlenen van (e-)boeken is de hoofdprioriteit van de bibliotheek, waarbij de aanwezigheid van horeca, cursus- en vergaderruimten, werkplekken met stiltecabines, een presentatieplatform met tribune en een medialab, de multifunctionaliteit representeren. Het gebouw is in een modern, industrieel jasje gestoken waarbij een aantal karakteristieke elementen van de oude Chocoladefabriek, als ‘graphics’ in de vloer, naar voren komen.

Het ontwerp van de transformatie is van Hanrath Architect.

Foto’s: © Jimke Joling Fotografie

Projectkenmerken

Bruto vloeroppervlak: 2.880m2

Faciliteiten:

  • 150 m2 horecavoorziening;
  • 310 m2 aan bibliotheekkasten;
  • 62 zelfstudieplekken;
  • 4 afgesloten studieplekken;
  • 4 cursus- en vergaderruimten;
  • 1 activiteitenruimte voor 72 personen;
  • 1 presentatieplatform met tribune;
  • 1 modern medialab.

Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Opdrachtnemer: VAN DER MEIJS Bouwmanagement & Advies

Contactpersoon Opdrachtnemer: De heer J. van der Meijs

Datum start ontwerpwerkzaamheden: maart 2013

Datum beëindiging opdracht: 28-02-2014

Contractwaarde: circa € 2.500.000, –

Onze werkzaamheden

De opdracht omvat alle noodzakelijke werkzaamheden in het belang van de Stichting Bibliotheek Schiedam en de verantwoordelijkheid om, als gedelegeerd opdrachtgever, er zorg voor te dragen dat contractpartijen hun verplichtingen uit de overeenkomst nakomen.