Gouda, Nieuwbouw Groenhovenbad

Beschrijving

Het Groenhovenbad in Gouda is in gebruik genomen en dagelijks genieten zo’n 1000 bezoekers van deze nieuwe accommodatie. Het zwembad zal ook in het buitenland roem verschaffen, omdat er op een hoog, internationaal niveau waterpolowedstrijden plaats kunnen vinden. Van der Meijs Bouwmanagement & Advies mag met trots terugkijken op de ontwikkeling van het Groenhovenbad; het is een nieuw statement voor de stad waar erg veel mensen plezier aan beleven.

Het ontwerp is van Wehrung Architecten

Foto’s: © Jimke Joling Fotografie

Projectkenmerken
 • Bruto vloeroppervlak gebouw: 5850 m2;
 • Terreinoppervlak: 10.000 m2;
 • Wedstrijdbassin 1: 25 x 33,33 m2;
 • Wedstrijdbassin 2: 25 x 15 m2;
 • Doelgroepen-/instructiebassin: 16 x 10 m2;
 • Buitenbassin: 375 m2;
 • Ronde peuterbassins buiten: 2 x 100 m2;
 • Geprognotiseerde bezoekersaantallen per jaar: 370.000 bezoekers;
 • Opdrachtgever: Gemeente Gouda;
 • Opdrachtnemer: VAN DER MEIJS Bouwmanagement & Advies
  Contactpersoon Opdrachtnemer: De heer J. van der Meijs;
 • Datum start werkzaamheden: oktober 2010;
 • Datum beëindiging opdracht: september 2013;
 • Contractwaarde: circa € 20.000.000, –
Onze werkzaamheden
 • Huisvestingsonderzoek MFA;
 • Opstellen Ruimtelijk, Functioneel en Technisch Programma van Eisen;
 • Samenstellen ontwerpteam en interactieve begeleiding van het ontwerp;
 • Opstellen van de aanbestedingsdocumenten en uitvoeringsovereenkomsten;
 • Begeleiden van de realisatie;
 • Risicodragende verantwoordelijkheid voor het gehele project.