In de laatste maand van dit jaar is er een mooie samenwerking ontstaan met Sportservice Noord-Brabant. De samenwerking houdt in dat wij onze expertise beschikbaar stellen ten behoeve van de Brabantse sport- en beweegsector door middel van een (beperkt) aantal adviesuren per jaar. Deze adviesuren worden in overleg ingezet bij de behandeling van relevante/eerstelijns adviesaanvragen […]

Meer lezen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het besluit genomen om niet verder door te gaan met het wijzigingsbesluit Bhvbz. Er is besloten om de geactualiseerde voorschriften voor badinrichtingen op te nemen in een zogeheten Aanpassingsbesluit van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Het BAL is een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Omgevingswet. […]

Meer lezen

Duurzaamheid vraagt nieuwe doordenking  ‘Ze zijn om zeep’. Dat werd gezegd van expedities die zeep gingen halen, maar vanwege piraterij niet terugkwamen. Als mensen zich afvroegen waar ze bleven, zei men: ‘ze zijn om zeep’. Dat kun je ook zeggen van veel bouwinitiatieven, die met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan. Ze zijn op weg […]

Meer lezen

Corrosieproblematiek rondom RVS-ophangsystemen in de zwembadatmosfeer Binnen diverse gremia is gediscussieerd over de corrosieproblematiek van roestvast stalen (RVS) ophangsystemen in zwembadatmosfeer (de lucht boven het zwembadwater). Dit vanwege de kans op schade en persoonlijk letsel als ophangsystemen bezwijken. Deze discussies zijn overwegend technisch inhoudelijk van aard en richten zich op het begrijpen van deze specifieke […]

Meer lezen

Sportaanbieders houden de Nederlandse sporteconomie op de been Sportverenigingen, sportaccommodaties, fitnesscentra en overkoepelende sportorganisaties houden de Nederlandse sporteconomie op de been. Dat is één van de conclusies uit het rapport “De Nederlandse sporteconomie 2006-2012”. Het onderzoek toont daarnaast aan dat de omvang van de Nederlandse sporteconomie nagenoeg gelijk is gebleven, huishoudens gemiddeld €1.100 aan sportgoederen […]

Meer lezen

Afgelopen week zijn wij aanwezig geweest bij het VSG-zwembadcongres. Het zwembadcongres stond in het teken van “De kracht van Innovatie” die vanuit verschillende invalshoeken werd uitgediept. Het congres ging van start met een inspirerende presentie van Rob Adams over ‘verbeteren versus vernieuwing’. Naast deze presentie waren er diverse workshops die we konden volgen: ‘De wereld […]

Meer lezen

Nederlanders spenderen per jaar ruim 1,8 miljard euro aan sportbenodigdheden Aan de verkoop van sportbenodigdheden in Nederland verdient de handel ruim 3,5 keer zoveel geld als de industrie. Nederlanders spenderen per jaar ruim 1,8 miljard euro aan sportbenodigdheden, maar het gros van de producten wordt ingevoerd en dus niet in Nederland geproduceerd. De Nederlandse industrie […]

Meer lezen

Sportservice Noord-Brabant is een samenwerking aan het opzetten met het landelijk orgaan Sport & Zaken. Gezamenlijk brengen zij kennis en expertise uit het bedrijfsleven naar de Brabantse sportsector. Deze samenwerking is opgezet omdat er veel vragen vanuit de sportsector (verenigingen en gemeenten) binnen komen gerelateerd aan sport, dit kan zijn over de organisatie, sponsoring maar […]

Meer lezen